Om boken

Framgångsrika team som levererar

Är du redo för nya sätt att arbeta som kraftigt kan förbättra det ni gör? Vill du veta hur självorganiserande team kan hjälpa din organisation att bli mer produktiv och kreativ, samtidigt som du får nöjdare kunder och gladare, mer motiverade medarbetare? Allt på en gång?

I så fall är den här boken för dig!

Boken innehåller svar på de frågor du möter som operativ ledare och chef. Agila angreppsätt som Scrum, Lean med flera har påvisat stor framgång på många områden de senaste femton åren, dock inte utan problem. Managementfrågor har visat sig vara den största utmaningen. Omgivande värderingar, kulturer och attityder gör det svårt att lyckas på allvar.

Boken innehåller ett stort antal principer, tekniker och verktyg från de bästa agila ramverken. Du får lära dig hur chefer, ledning och kunder kan skydda, motivera och få ut mesta möjliga av sina agila team. Förutom enskilda framgångsrika leveranser får du också veta hur du kan utveckla din organisation för att säkerställa långsiktiga, pålitliga resultat.